STALE ROZSZERZAJ ?REPERTUAR” BODŹCÓW DOTYKOWYCH

STALE ROZSZERZAJ ?REPERTUAR” BODŹCÓW DOTYKOWYCH

Jest wiele sposobów okazywania niemowlętom czułości – masowanie, gładzenie, głaskanie, łagodne łaskotanie, nosze­nie na rękach, podrzucanie, huśtanie itd. Wszystkie te gesty to tylko różne formy tego samego przekazu: jesteś kochany, ak­ceptowany i zasługujesz na naszą uwagę.

Starsze dzieci, gdy rodzi się w nich potrzeba niezależności, przechodzą niekiedy fazę niechęci do fizycznych kontaktów z rodzicami. Mimo to, jak powiedziała nam doświadczona matka kilkunastoletnich pociech, należy mieć stale otwarte ra­miona, gdyż nadejdzie czas, w którym młody człowiek znów zapragnie być przytulany.

Błędy w wychowaniu małych dzieci daje się naprawić w późniejszym okresie, gdy poprzez stopniowe budowanie więzi emocjonalnej nasza pociecha zaczyna nabierać do nas zaufania. W przypadku dzieci adoptowanych początkowe za­niedbania i braki można nadrobić, poświęcając dziecku od­powiednio dużo czasu i otaczając je szczególną troską. Mia­łem okazję obserwować i pracować z rodzicami, którzy z po­wodzeniem naprawiali błędy, które popełnili, gdy ich dzieci były bardzo małe. Nic jednak nie jest w stanie zastąpić prawi­dłowego kontaktu z dzieckiem od pierwszych dni jego życia.

Related articles

Back to Top