ROZBUDZAJ W SOBIE ZDOLNOŚĆ DO MIŁOŚCI

W jaki sposób możemy szybko rozwinąć w sobie zdolność do kochania innych? Należy rozpocząć od wyrobienia umiejętności życia chwilą obecną. Wszyscy ludzie, którzy potrafią kochać, po­siadają ten dar, choć nie zawsze zdają sobie z tego sprawę.

Dla dzieci liczy się tylko czas teraźniejszy, czyli czas, w którym żyją. Przyszłość stanowi dla nich coś niepomiernie odległego. Jako dzieci byliśmy tacy sami. Czy pamiętasz, jak dłużył ci się dzień? A czyż okres wakacji nie wydawał się wiecznością? Jeśli znajdzie się wśród dorosłych ktoś, kto po­trafi ?żyć na bieżąco”, natychmiast staje się on ulubieńcem dzieci. Osoby, które posiadły ten dar, to najczęściej ludzie star­si, którzy nie muszą już pędzić przez cały dzień. Natomiast większość rodziców wychowujących dzieci, którym owa umiejętność szczególnie by się przydała, rzadko skupia się na tym, co tu i teraz. (Jako młody ojciec sam byłem tego złym przykładem. Gdy zostawałem z dziećmi, moje myśli wędro­wały w różne strony i wielokrotnie mój mały synek musiał da­wać mi szturchańca, bym poświęcił mu swą uwagę).

Zatraciliśmy zdolność czerpania radości z samego faktu istnie­nia. Dotyczy to zwłaszcza ludzi mieszkających w dużych mia­stach, żyjących z dala od natury. Jeśli dzień upłynął zwyczajnie, jeśli nic się nie wydarzyło, to sądzimy wówczas, że ?straciliśmy czas”, że spędziliśmy dzień bezproduktywnie. Jeśli więc zależy nam na prawdziwym kontakcie z dzieckiem, jeśli pragniemy uświadomić mu, że je kochamy, lub jeśli chcemy je skutecznie wychowywać, musimy zacząć żyć dniem dzisiejszym.

Related articles

Back to Top