KSZTAŁTUJMY W CHŁOPCACH POZYTYWNY OBRAZ SAMYCH SIEBIE

KSZTAŁTUJMY W CHŁOPCACH POZYTYWNY OBRAZ SAMYCH SIEBIE

Zastanówmy się nad dzisiejszym wizerunkiem chłopców. Jeśli słyszymy o gangach przestępczych, jesteśmy niemal pew­ni, że ich członkami są chłopcy, a nie dziewczęta. Na pięciu młodocianych samobójców, czworo stanowią chłopcy. Kie­rowca rozbitego samochodu, pirat drogowy, tak zwane ?trud­ne dziecko” w szkole lub na podwórku, złodziejaszek, wielo­krotny morderca, przestępca, dyktator – dlaczego prawie za­wsze musi nim być osobnik płci męskiej?

Jeśli mamy syna, nie wystarczy po prostu pozwolić mu wy­rastać w ?normalnych warunkach”, gdyż w dzisiejszym świe­cie bycie ?normalnym” oznacza dla mężczyzny bycie spię­tym, emocjonalnie niedojrzałym, nastawionym na rywaliza­cję. Pora więc, by zacząć kreować nowy typ męskości.

W tym rozdziale uświadomimy sobie, o ile więcej mogliby­śmy od chłopców oczekiwać, gdybyśmy tylko zechcieli roz­szerzyć własne horyzonty i zaczęli postrzegać ich inaczej. Jako rodzice najpierw musimy zadać sobie pytanie, na jakiego męż­czyznę chcielibyśmy wychować naszego syna.

Z tabeli na str. 148 wynika jasno, co kobiety uznały w męż­czyznach za najważniejsze. Ale nie rozminęlibyśmy się zbyt­nio z prawdą, gdybyśmy stwierdzili, że są to cechy charakteru, o jakich marzy każdy mężczyzna. Wychowując synów, może­my więc wziąć pod uwagę pewne konkretne cechy, które pra­gniemy w nich wyrabiać. Będzie to dla nas drogowskazem w codziennych zmaganiach wychowawczych i wskaże mo­menty, w których należy interweniować. Gdy brat dokucza sio­strze, gdy np. łaskocze ją, a jej wyraźnie nie sprawia to przy­jemności, wtedy my, rodzice, musimy stanowczo położyć kres takiej zabawie. Oczywiście postąpilibyśmy dokładnie tak samo, gdyby siostra dokuczała bratu. Jeśli malec zapyta, dla­czego nie może łaskotać siostry, odpowiemy: ?Ponieważ chce­my, abyś wiedział, że należy szanować wrażliwość innych tak samo jak własną. Kiedy ktoś daje ci do zrozumienia, że nie ma ochoty na taką zabawę, powinieneś przestać”. Zobaczycie, jak ważna w przyszłości okaże się taka lekcja.

Related articles

Back to Top